adorama.com: Giá cả máy ảnh Canon loại EOS Rebel SL1 quay phim 1080p HD trong Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2015


$1,049.99 – Instant Rebate: $300.00 = $749.00 – (Purchase of this item includes a $350 Mail-In Rebate offer. Offer ends 11/2015 view details) + Free Shipping + Tax: Canon EOS Rebel SL1 DSLR with 18-55mm & 75-300mm & Bag w/Special Promo Bundle (SKU: ICASL1KZ MFR: 8575B055 Z)

Purchase of this item includes a $350 Mail-In Rebate offer
Offer ends 11/2015 view details
http://www.adorama.com/pdfs/rebates/CanonNMIR.pdf

http://www.adorama.com/ICASL1KZ.html?utm_medium=Affiliate&utm_source=cj_361116&cvosrc=affiliate.cj.361116

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại adorama.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *