“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Kodak quay phim 1080p HD trong Thứ Sáu , ngày 6 tháng 11 năm 2015


$99.99 + Free Shipping + Tax: Kodak – PIXPRO AZ501 16.15-Megapixel Digital Camera – Black (Model: AZ501-BK SKU: 4497700)

http://www.bestbuy.com/site/kodak-pixpro-az501-16-15-megapixel-digital-camera-black/4497700.p?id=1219755198717&skuId=4497700

————————— old sale price ——————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Kodak quay phim 1080p HD trong Chủ Nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2015

$99.99: Kodak – PIXPRO AZ501 16.15-Megapixel Digital Camera – Black
(Model: AZ501-BK SKU: 4497700)

http://www.bestbuy.com/site/kodak-az521-bk-16-4-megapixel-digital-camera-black/1729567.p?id=1219061854143&skuId=1729567http://www.bestbuy.com/site/kodak-pixpro-az501-16-15-megapixel-digital-camera-black/4497700.p?id=1219755198717&skuId=4497700

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *