buydig.com: Giá cả máy ảnh hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2015


$85: Nikon COOLPIX S6900 16MP 1080p Wi-Fi Camera w/ 12X Zoom & Flip out screen – Refurb

http://www.buydig.com/shop/product.aspx?sku=NKCPS6900KRB&ref=cj&omid=200&utm_source=CJ&utm_medium=Affiliate&utm_item=NKCPS6900KRB&utm_content=361116/a>

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buydig.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buydig.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *