buydig.com: Giá cả màn hình máy tính loại UltraWide & 34 inches hiệu LG coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2015


$699 – ($110.00 off using coupon code “PROSCREEN”) = $589 + free shipping.: LG 34UM95 21:9 UltraWide WQHD (3440 x 1440) IPS LED Monito

http://www.buydig.com/shop/product/LG34UM95C/LG-34UM95-C-IPS-219-34-3440X1440-UltraWide-QHD-Display-Monitor?omid=200&ref=cj&utm_source=CJ&utm_medium=Affiliate&utm_content=361116

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buydig.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buydig.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *