adorama.com.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu LG & 27 inches coi phim HD trong ngày Thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2015


$199.99 – (Mail-in Rebate) = $149.99 + FREE EXPEDITED SHIPPING: LG Electronics 27″ Widescreen Full HD IPS LED Monitor, 1920 x 1080, Dual HDMI, 4 Screen Split (SKU: LOT27MP57HT MFR: 27MP57HT-P)

http://www.adorama.com/LOT27MP57HT.html?utm_medium=Affiliate&utm_source=rflaid62905&cvosrc=affiliate.62905

Rebate
http://www.adorama.com/SearchSite/NewDesign/Controls/Popups/RebateInfo.aspx?sku=LOT27MP57HT

————————— old sale price ———————————–

adorama.com.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu LG & 27 inches coi phim HD trong ngày Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015

$149.99 + FREE EXPEDITED SHIPPING: LG 27″ 1080p Full HD IPS LED Monitor (27MP57HT-P)

http://www.adorama.com/LOT27MP57HT.html?sourceName=detailpage&utm_term=Other&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Other&utm_source=cj_361116&cvosrc=affiliate.cj.361116

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *