bestbuy.com: Giá cả máy game loại PlayStation 4 & máy HDTV loại 55 inches & 4K hiệu Sony coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2015


$o99.99 + Free Shipping + Tax: 500GB PS4 Destiny Bundle with 55″ 4K TV
SKU: 9999256300050001

http://www.bestbuy.com/site/500gb-ps4-destiny-bundle-with-55-4k-tv/9999256300050001.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-mnBtPm_chK0KR59LGJpXzQ

Sony – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black
Model: XBR55X810CSKU: 4378802

Sony – PlayStation 4 500GB Destiny: The Taken King Limited Edition Bundle – Glacier White
Model: 3001052SKU: 4296201

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *