staples.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Dell loại 60Hz & 24 inches coi phim HD trong Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2015


$109.99 + Free Shipping: Dell 24-Inch LED-Backlit LCD Monitor (E2414H. Item: 237475 Model: E2414HSC1)

http://www.staples.com/Dell-24-inch-LED-Backlit-LCD-Monitor/product_237475?PID=361116&storeId=10001&AID=10428550&SID=ebs2d1627659d4986d1445224554081sbe&cm_mmc=CJ-_-361116-_-361116-_-10428550&CID=AFF%3A361116%3A361116%3A10428550&CJPIXEL=CJPIXEL

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at staples.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại staples.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *