“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad Yoga 2-in-1 hiệu Lenovo & 14 inches quay phim 1800p HD trong Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2015


$849.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – ThinkPad Yoga 2-in-1 14″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i5 – 8GB Memory – 1TB Hard Drive – Black (Model: THINKPAD YOGA 14 – 20DM009GUS SKU: 4310900)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-thinkpad-yoga-2-in-1-14-touch-screen-laptop-intel-core-i5-8gb-memory-1tb-hard-drive-black/4310900.p?id=bb4310900&skuId=4310900

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *