“Computer Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại I2367F-B & 23 inches hiệu AOC coi phim HD trong ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2015


$99.99: AOC I2367F-B 23″ 1080p Ultra-Slim IPS LED Monitor (Factory Reconditioned)

http://computers.woot.com/offers/aoc-23-1080p-ultra-slim-ips-led-monitor-13?ref=cnt_wp_0_1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *