“Computer Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại I2269VWN & 22 inches hiệu AOC coi phim HD trong ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2015


$84.99: AOC I2269VW 22″ 1080p IPS LED-backlit Monitor, 50M:1 DCR, 16.7M Colors, 5ms Response, VESA 75x75mm

http://computers.woot.com/offers/aoc-22-1080p-ips-led-backlit-monitor-13?ref=cnt_wp_0_2

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *