“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV loại UN32J525D 32 inches & 120 Hz hiệu Samsung coi phim 1080p trong Thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015


$219.99: Samsung UN32J525D 32″ 1080p LED Smart TV (Refurbished)
2015
http://www.woot.com/offers/samsung-32-1080p-led-smart-tv-2?ref=cnt_wp_0_5

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *