“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Satellite C75D-B7260 & 13.3 inches hiệu Toshiba coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015


$349.99: Toshiba – Satellite 17.3″ Laptop – AMD A8-Series – 6GB Memory – 750GB Hard Drive – Jet Black (Model: C75D-B7202 SKU: 8769015)

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-satellite-17-3-laptop-amd-a8-series-6gb-memory-750gb-hard-drive-jet-black/8769015.p?id=1219694766526&skuId=8769015

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *