panasonic.com: Giá cả máy HDTV hiệu Panasonic loại 60Hz & 50 inches coi phim 4k HD trong Thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2015


$899.99 -($1,199.99 $899.99 Special Offer Use code TV100 to save an additional $100 off) = $799.99 + free shipping: SALE! Panasonic 50” Class (49.5″ Diag.) 4K Ultra HD Smart TV 60hz-CX600 Series TC-50CX600U

http://shop.panasonic.com/tvs/all-tvs/shop-all/TC-50CX600U.html?cm_mmc=AffiliateDefault-_-Ecommerce-_-Default-_-Default&src=linkshare&siteID=.7WaaTN6umc-i55zOdQ9x8ImpKBCc9himA?src=linkshare&siteID=.7WaaTN6umc-FA4I5.Dz_Zwl7e4.P6s9DQ

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at panasonic.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại panasonic.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *