tigerdirect.com: Giá cả máy HDTV loại 120 Hz & 49 inches hiệu LG coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015


$469.99 – ($100 Rebate) = $379.99 + Free Shipping = Sceptre U508CV-UMK 49″ 2160p 120Hz UHD LED TV – MHL Roku Ready, 3 HDMI inputs, HDMI 2.0, 1 USB input, VGA input, Headphone Output, – U508CV-UMK (Viewable 48.5” Diagonal)
Item#: KCE-102834407 | Model#: U508CV-UMK

http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=9584019&SRCCODE=LINKSHARE&cm_mmc_o=-ddCjC1bELltzywCjC-d2CjCdwwp&utm_source=Linkshare&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=*7WaaTN6umc&AffiliateID=.7WaaTN6umc-nLrYYv1oztLsgtU5NaKhkw

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at tigerdirect.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại tigerdirect.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *