“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Flex 3 2-in-1 & 11.6 inches hiệu Lenovo quay phim 1800p HD trong Thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2015


$249.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – Flex 3 2-in-1 11.6″ Touch-Screen Laptop – Intel Celeron – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – Black
Model: FLEX 3 11 – 80LX001FUS N2845/5 SKU: 7577037

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-flex-3-2-in-1-11-6-touch-screen-laptop-intel-celeron-4gb-memory-500gb-hard-drive-black/7577037.p?id=1219680870003&skuId=7577037

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *