“Bonus Deals of the Day”bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Surface Pro 3 hiệu Microsoft dùng Microsoft 8.1 Pro coi phim/quay phim HD trong Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2015


$649.99 + Free Shipping + Tax: Microsoft – Surface Pro 3 – 12″ – Intel Core i3 – 64GB – Silver (Model: 4YM-00016 SKU: 4217900)

http://www.bestbuy.com/site/microsoft-surface-pro-3-12-intel-core-i3-64gb-silver/4217900.p?id=1219708495688&skuId=4217900

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *