“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại Powershot D-30 & 12.1-M quay phim 1080p HD trong Thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2015


$249.99 + Free Shipping + Tax: Canon – PowerShot D-30 12.1-Megapixel Waterproof Digital Camera – Blue (Model: 9337B001 SKU: 3980018)

http://www.bestbuy.com/site/canon-powershot-d-30-12-1-megapixel-waterproof-digital-camera-blue/3980018.p?id=1219094929158&skuId=3980018

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *