“Value of the Day” walmart.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại G50 & 15.6″ coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015


$476: Lenovo Black 15.6″ G50 Laptop PC with Intel Core i5-4210U ULT Processor, 4GB Memory, 500GB Hard Drive and Windows 8.1 (Eligible for Free Windows 10 Upgrade)

http://www.walmart.com/ip/Lenovo-Black-15.6-G50-Laptop-PC-with-Intel-Core-i5-4210U-ULT-Processor-4GB-Memory-500GB-Hard-Drive-and-Windows-8.1/44162655

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *