“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Acer loại coi phim HD trong Chủ Nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2015


$129.99 + Free Shipping + Tax: Acer – 11.6″ Chromebook – Intel Celeron – 2GB Memory – 16GB eMMC Flash Memory – Moonstone White (Model: CB3-111-C8UB SKU: 8610161)

http://www.bestbuy.com/site/acer-11-6-chromebook-intel-celeron-2gb-memory-16gb-emmc-flash-memory-moonstone-white/8610161.p?id=1219351773817&skuId=8610161

—————————— old sale price ——————————

bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Acer loại coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2015

$249.99 + Free Shipping + Tax: Acer – 11.6″ Chromebook – Intel Celeron – 2GB Memory – 16GB eMMC Flash Memory – Moonstone White (Model: CB3-111-C8UB SKU: 8610161)

http://www.bestbuy.com/site/acer-11-6-touch-screen-chromebook-intel-celeron-2gb-memory-32gb-solid-state-drive-moonstone-white/4591017.p?id=1219098810504&skuId=4591017

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *