“4 DAY SALE” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Galaxy Tab Pro & 12.2 inches hiệu Samsung qua phim 720p HD trong Thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2015


$449.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – Galaxy Tab Pro – 12.2″ – 32GB – Black
Model: SM-T9000ZKAXAR SKU: 371800

http://www.bestbuy.com/site/galaxy-tab-3-7-0-8gb/1775014.p?id=1219063713551&skuId=1775014&st=save-on-gt3116325&cp=1&lp=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *