“Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Laptop & 15.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015


$279.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – G50 15.6″ Laptop – Intel Core i3 – 4GB Memory – 1TB Hard Drive – Black (Model: G50 – 80L000ALUS SKU: 6804123)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-g50-15-6-laptop-intel-core-i3-4gb-memory-1tb-hard-drive-black/6804123.p?id=1219666803600&skuId=6804123

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *