“Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Laptop & 15.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2015


$249.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 15.6″ Laptop – AMD A8-Series – 6GB Memory – 500GB Hard Drive – Black (Model: LENOVO G50 – 80E30181US SKU: 2996026)

http://www.bestbuy.com/site/lenovo-15-6-laptop-amd-a8-series-6gb-memory-500gb-hard-drive-black/2996026.p?id=1219567191659&skuId=2996026

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *