“Value of the Day” walmart.com: Giá cả máy vi tính loại Touchscreen & 15.6 inches hiệu Toshiba coi phim HD trong Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2015


$229 + Free In-Store Pick-Up + Tax: Toshiba Black 15.6″ Satellite C55-B5240 Laptop PC with Intel Celeron N2840 Processor, DVD Drive, 4GB Memory, 500GB Hard Drive and Windows 8.1

http://www.walmart.com/ip/Toshiba-Black-15.6-Satellite-C55-B5240-Laptop-PC-with-Intel-Celeron-N2840-Processor-DVD-Drive-4GB-Memory-500GB-Hard-Drive-and-Windows-8.1/44990290

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *