“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad X131e & 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2015


$349.99 (Refurbished):Lenovo ThinkPad X131E Laptop, 11.6″ HD LED-Backlit, Intel Core i3-3227U Dual-Core, 4GB DDR3, 320GB SATA, 802.11n, Bluetooth, Win8Pro

http://sellout.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-x131e-11-6-intel-laptop-6?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *