“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại Coolpix S9600 hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2015


$99.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – Refurbished Coolpix S9600 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26450B SKU: 5594003)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-refurbished-coolpix-s9600-16-0-megapixel-digital-camera-black/5594003.p?id=1219653084724&skuId=5594003

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *