“Shell Socker” newegg.com: Giá cả màn hình máy tính loại 25UM56-P Black & 25 inches hiệu LG coi phim 1080p HD trong Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2015


$169.99 + Free Shipping + Tax: LG 25UM56-P Black 25″ IPS 2*HDMI FHD ULTRAWIDE LED Monitor 250 cd/m2 5,000,000:1

http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824025212

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at newegg.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại newegg.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *