“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad X140e & 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2015


$329.99 (Refurbished):Lenovo ThinkPad X140e 11.6″ Ultraportable Business Notebook, AMD A4-5000M Quad-Core, 500GB SATA, 4GB DDR3, 802.11n, Bluetooth, Win7Pro

http://sellout.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-11-6-quad-core-notebook-2?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *