“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Sony quay phim 1080p trong Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2015


$599.99 + Free Shipping: Sony – Cyber-shot DSC-RX100M2 20.2-Megapixel Digital Camera – Black (Model: DSCRX100M2/B SKU: 1420007)

http://www.bestbuy.com/site/sony-cyber-shot-dsc-rx100m2-20-2-megapixel-digital-camera-black/1420007.p?id=1219051767919&skuId=1420007

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *