“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Sony quay phim 1080p trong Chủ Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2015


$199.99 + Free Shipping: Sony – Cyber-shot HX50V 20.4-Megapixel Digital Camera – Black (Model: DSCHX50VBDL SKU: 9698228)

http://www.bestbuy.com/site/sony-cyber-shot-hx50v-20-4-megapixel-digital-camera-black/9698228.p?id=1219431361182&skuId=9698228

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *