“4 Hour Sale” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Surface Pro 3 hiệu Microsoft dùng Microsoft 8.1 Pro coi phim/quay phim HD trong Thứ Năm, ngày 10 tháng 6 năm 2015


$799.99 + Free Shipping + Tax: Microsoft – Surface Pro 3 – 12″ – Intel Core i5 – 128GB – Silver. Model: MQ2-00001 SKU: 624304)
http://www.bestbuy.com/site/microsoft-surface-pro-3-12-intel-core-i5-128gb-silver/6243045.p?id=1219198824874&skuId=6243045

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *