“4 Hour Sale” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại WB380 16.3-Megapixel hiệu Samsung quay phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015


$129.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – WB380 16.3-Megapixel Digital Camera – White (Model: EC-WB380FBPWIS SKU: 3270015)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-wb380-16-3-megapixel-digital-camera-white/3270015.p?id=1219575816026&skuId=3270015

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *