“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Samsung loại 600 Hz Plasma & 60 inches coi coi phim 720p HD trong Thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2015


Samsung – 60″ Class (60″ Diag.) – LED – 1080p – Smart – HDTV – Black (Model: UN60H6350AFXZA SKU: 4325007)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-60-class-60-diag–led-1080p-smart-hdtv-black/4325007.p?id=1219097782898&skuId=4325007

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *