“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại WB350F 16.3-Megapixel hiệu Samsung quay phim 1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2015


$69.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – Skype Camera – Black (Model: VG-STC4000/ZA SKU: 4750007)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-skype-camera-black/4750007.p?id=1219103647855&skuId=4750007

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *