“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại WB350F 16.3-Megapixel hiệu Samsung quay phim 1080p HD trong Thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2015


$129.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – WB350F 16.3-Megapixel Digital Camera – Brown (Model: EC-WB350FBPNUS SKU: 3363002)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-wb350f-16-3-megapixel-digital-camera-brown/3363002.p?id=1219091050975&skuId=3363002

————————– old sale price ————————————

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại WB350F 16.3-Megapixel hiệu Samsung quay phim 1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2015

$129.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – WB350F 16.3-Megapixel Digital Camera – Brown Model: EC-WB350FBPNUS SKU: 3363002)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-wb350f-16-3-megapixel-digital-camera-brown/3363002.p?id=1219091050975&skuId=3363002

$129.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – WB350F 16.3-Megapixel Digital Camera – White (Model: EC-WB350FBPWUS SKU: 3362003)

http://www.bestbuy.com/site/samsung-wb350f-16-3-megapixel-digital-camera-white/3362003.p?id=1219091050977&skuId=3362003

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *