“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy projector loại Smart & 3D hiệu LG coi phim HD trong Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015


$549.99 + Free Shipping + Tax: LG – WXGA DLP Smart 3D Projector – White (Model: PA77U SKU: 541105)

http://www.bestbuy.com/site/lg-wxga-dlp-smart-3d-projector-white/5411057.p?id=1219127075758&skuId=5411057

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *