“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại 15-f162dx & 15.6 inches laptop hiệu HP coi phim/quay phim HD trong Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015


$329.99 + Tax + Free Shipping: HP – 15.6″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i3 – 6GB Memory – 750GB Hard Drive – Black (Model: 15-f162dx SKU: 3008114)

http://www.bestbuy.com/site/hp-15-6-touch-screen-laptop-intel-core-i3-6gb-memory-750gb-hard-drive-black/3008114.p?id=1219567194896&skuId=3008114

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *