“Bonus Deals of The Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Satellite Radius & 15.6 inches hiệu Toshiba coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2015


$199.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – Satellite 15.6″ Laptop – AMD E1-Series – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – Jet Black (Model: C55D-B5308 SKU: 1296027)

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-satellite-15-6-laptop-amd-e1-series-4gb-memory-500gb-hard-drive-jet-black/1296027.p?id=1219484414115&skuId=1296027

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *