“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fujifilm loại FinePix JX665 16.2 M quay phim 720p HD trong Thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2015


$59.99 + Free Shipping + Tax: Fujifilm – JX665 16.0-Megapixel Digital Camera – Indigo Blue (Model: JX665 INDIGO BLUE SKU: 4405068)

http://www.bestbuy.com/site/fujifilm-jx665-16-0-megapixel-digital-camera-indigo-blue/4405068.p?id=1219098158159&skuId=4405068

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *