“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Kindle Fire HD – 8.9″ hiệu Amazon quay phim & coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 2 tháng 2 năm 2015


$219.99 + Free Shipping + Tax: Amazon – Fire HDX – 8.9″ – 16GB – Black
(Model: B00HCNHDN0 SKU: 9298153)

http://www.bestbuy.com/site/amazon-fire-hdx-8-9-16gb-black/9298153.p?id=1219405798576&skuId=9298153

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *