“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy máy ảnh loại Coolpix S9700 hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Chủ Nhật ngày 2 tháng 1 năm 2015


$149.99 + Tax + Shipping: Nikon – Refurbished Coolpix S9700 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26469B SKU: 1107291)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-refurbished-coolpix-s9700-16-0-megapixel-digital-camera-black/1107291.p?id=1219468606074&skuId=1107291

—————————– old sales price —————————–

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy máy ảnh loại Coolpix S9700 hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014

$189.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – Refurbished Coolpix S9700 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26469B SKU: 1107291)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-refurbished-coolpix-s9700-16-0-megapixel-digital-camera-black/1107291.p?id=1219468606074&skuId=1107291

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *