Categories
720p bestbuy.com HD Insignia Internet Deals LED Uncategorized

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 28 inches coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 28 tháng 2 năm 2015


$159.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 28″ Class (27-1/2″ Diag.) – LED – 720p – HDTV DVD Combo – Black (Model: NS-28DD310NA15 SKU: 2127006)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-28-class-27-1-2-diag–led-720p-hdtv-dvd-combo-black/2127006.p?id=1219068857027&skuId=2127006

—————————— old sale price ———————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 28 inches coi phim HD trong Thứ Ba ngày 13 tháng 1 năm 2015

$179.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 28″ Class (27-1/2″ Diag.) – LED – 720p – HDTV DVD Combo – Black (Model: NS-28DD310NA15 SKU: 2127006)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-28-class-27-1-2-diag–led-720p-hdtv-dvd-combo-black/2127006.p?id=1219068857027&skuId=2127006

—————————— old sale price ———————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 28 inches coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2014

$179.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 28″ Class (27-1/2″ Diag.) – LED – 720p – 60Hz – HDTV DVD Combo (Model: NS-28DD310NA15 SKU: 2127006)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-28-class-27-1-2-diag–led-720p-60hz-hdtv-dvd-combo/2127006.p?id=1219068857027&skuId=2127006

—————————— old sale price ———————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 28 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 17 tháng 7 năm 2014

$169.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 28″ Class (27-1/2″ Diag.) – LED – 720p – 60Hz – HDTV DVD Combo (Model: NS-28DD310NA15 SKU: 2127006)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-28-class-27-1-2-diag–led-720p-60hz-hdtv-dvd-combo/2127006.p?id=1219068857027&skuId=2127006

—————————— old sale price ———————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Insignia loại 60 Hz & 28 inches coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 14 tháng 6 năm 2014

$169.99 + Free Shipping + Tax: Insignia™ – 28″ Class (27-1/2″ Diag.) – LED – 720p – 60Hz – HDTV DVD Combo (Model: NS-28DD310NA15 SKU: 2127006)

http://www.bestbuy.com/site/insignia-28-class-27-1-2-diag–led-720p-60hz-hdtv-dvd-combo/2127006.p?id=1219068857027&skuId=2127006

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
720p bestbuy.com Camera Digital Fuji HD Internet Deals LED Uncategorized

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fujifilm loại FinePix S9250 16.2 M quay phim 720p HD trong Thứ Năm, ngày 26 tháng 2 năm 2015


$149.99 + Free Shipping + Tax: Fujifilm – FinePix S9250 16.2-Megapixel Digital Camera Bundle – Black (Model: S9250 BUNDLE BLACK SKU: 8733323)

http://www.bestbuy.com/site/fujifilm-finepix-s9250-16-2-megapixel-digital-camera-bundle-black/8733323.p?id=1219362857562&skuId=8733323

——————————– old sale price —————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fujifilm loại FinePix S9250 16.2 M quay phim 720p HD trong Chủ nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2015

$149.99 + Free Shipping + Tax: Fujifilm – FinePix S9250 16.2-Megapixel Digital Camera Bundle – Black (Model: S9250 BUNDLE BLACK SKU: 87333238)

http://www.bestbuy.com/site/fujifilm-finepix-s9250-16-2-megapixel-digital-camera-bundle-black/8733323.p?id=1219362857562&skuId=8733323

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
Computer Desktop HD HP Uncategorized Wi-Fi woot.com

“Today’s Woot ” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại desktop coi phim HD trong Thứ Hai ngày 25 tháng 2 năm 2015


$329.99: HP Pavilion 500-314 Desktop, AMD A8-7600 Quad-Core 3.1GHz, 8GB DDR3, 2TB SATA, 802.11n, Win8.1 (Factory Reconditioned)

http://www.woot.com/offers/hp-pavilion-quad-core-desktop-w-2tb-hd-37?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
720p Computer Dell HD Internet Deals LED-backlit Uncategorized Webcam Wi-Fi woot.com

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính Latitude E6530 & 15.6 inches hiệu Dell coi phim HD trong Thứ Tư ngày 25 tháng 2 năm 2015


$549.99 – 649.99: Dell Latitude 15.6″ E6530 Intel i5 Laptop + E-Port Replicator Dock – (Your Choice) (Refurbished)

http://computers.woot.com/offers/dell-latitude-15-6-e6530-laptop-dock?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
1080p bestbuy.com Bluetooth Tablet Touchscreen Uncategorized Webcam Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Kindle Fire HD – 8.9″ hiệu Amazon quay phim & coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 2 tháng 2 năm 2015


$219.99 + Free Shipping + Tax: Amazon – Fire HDX – 8.9″ – 16GB – Black
(Model: B00HCNHDN0 SKU: 9298153)

http://www.bestbuy.com/site/amazon-fire-hdx-8-9-16gb-black/9298153.p?id=1219405798576&skuId=9298153

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p bestbuy.com HD Internet Deals LED LG Uncategorized

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 65 inches coi phim 1080p trong Thứ Hai ngày 2 tháng 2 năm 2015


$799.99 + Free Shipping: LG – 65″ Class (64-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV
(Model: 65LB5200 SKU: 9200114)

http://www.bestbuy.com/site/lg-65-class-64-1-2-diag–led-1080p-hdtv/9200114.p?id=1219398339445&skuId=9200114

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
bestbuy.com Camera Digital HD Internet Deals LCD Nikon Uncategorized Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy máy ảnh loại Coolpix S9700 hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Chủ Nhật ngày 2 tháng 1 năm 2015


$149.99 + Tax + Shipping: Nikon – Refurbished Coolpix S9700 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26469B SKU: 1107291)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-refurbished-coolpix-s9700-16-0-megapixel-digital-camera-black/1107291.p?id=1219468606074&skuId=1107291

—————————– old sales price —————————–

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy máy ảnh loại Coolpix S9700 hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2014

$189.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – Refurbished Coolpix S9700 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26469B SKU: 1107291)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-refurbished-coolpix-s9700-16-0-megapixel-digital-camera-black/1107291.p?id=1219468606074&skuId=1107291

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p Camera Canon HD Internet Deals LCD sears.com Uncategorized

“Bonus Deals of the Day” sears.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại Powershot SX520 quay phim 1080p HD trong Chủ Nhật ngày 1 tháng 2 năm 2015


$179.99 + Free Shipping + Tax: Canon 16-Megapixel PowerShot SX520 HS with 42x Optical Zoom – Black (Item # 00349764000P Model # 9544B001)

http://www.sears.com/canon-16-megapixel-powershot-sx520-hs-with-42x/p-00349764000P?redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.