“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Panasonic loại 60 Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong Thứ năm ngày 29 tháng 1 năm 2015


$289.99 + Free Shipping + Tax: Panasonic – 40″ Class (39-1/2″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: TC-40A420U SKU: 7331004)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-40-class-39-1-2-diag–led-1080p-hdtv-black/7331004.p?id=1219265948987&skuId=7331004

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *