“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại Coolpix S9600 hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy ngày 24 tháng 1 năm 2015


$179.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – Coolpix S9600 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26450 SKU: 3478006)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-coolpix-s9600-16-0-megapixel-digital-camera-black/3478006.p?id=1219091611554&skuId=3478006

————————— old sales price ——————————-

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy máy ảnh loại Coolpix S9600 hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2014

$149.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – Coolpix S9600 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26450 SKU: 3478006)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-coolpix-s9600-16-0-megapixel-digital-camera-black/3478006.p?id=1219091611554&skuId=3478006

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *