“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fujifilm loại FinePix S9250 16.2 M quay phim 720p HD trong Chủ nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2015


$149.99 + Free Shipping + Tax: Fujifilm – FinePix S9250 16.2-Megapixel Digital Camera Bundle – Black (Model: S9250 BUNDLE BLACK SKU: 87333238)

http://www.bestbuy.com/site/fujifilm-finepix-s9250-16-2-megapixel-digital-camera-bundle-black/8733323.p?id=1219362857562&skuId=8733323

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *