“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad E540 15.6 inches laptop hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2015


$399.99: Lenovo ThinkPad E540 15.6″ Laptop, Intel Core i3-4000M Dual-Core 2.4GHz, 500GB SATA, 4GB DDR3, 802.11n, Bluetooth, Win7Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-15-6-dual-core-2-4ghz-laptop?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *