“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh Nikon loại D7000 Digital SLR quay phim HD trong Thứ Tư, ngày 14 tháng 1 năm 2015


Nikon D7000 DSLR Camera with 18-140mm VR Lens, Free Lowepro Format 160 Camera Bag & SanDisk Ultra Plus 16GB Memory Card
SKU: 9999239900050007

========================== old sale price ===================================

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh Nikon loại D7000 Digital SLR quay phim HD trong Thứ Sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2013

$996.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – D7000 Digital SLR Camera with 18-105mm VR Lens – Black (Model: 25474 SKU: 1230707)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-d7000-digital-slr-camera-with-18-105mm-vr-lens-black/1230707.p?id=1218239168306&skuId=1230707&cmp=RMX&ky=2osewwzdCrbzQ1GSkGq8l2Pqc8Sa8YrUW

========================== old sale price ===================================

“1-Day Camera Deals” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh Nikon loại D7000 Digital SLR quay phim HD trong Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2013

$996.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – D7000 Digital SLR Camera with 18-105mm VR Lens – Black (Model: 25474 SKU: 1230707)

http://www.bestbuy.com/site/Nikon+-+D7000+Digital+SLR+Camera+with+18-105mm+VR+Lens+-+Black/1230707.p?id=1218239168306&skuId=1230707&st=1230707&cp=1&lp=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *