“Deal of The Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Satellite & 15.6 inches hiệu Toshiba coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014

“Deal of The Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Satellite E55T-A5320 Laptop & Encore Tablet Package hiệu Toshiba coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014

$279.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – Satellite 15.6″ Laptop – AMD A8-Series – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – Jet Black (Model: C55D-B5310 SKU: 8790174)

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-satellite-15-6-laptop-amd-a8-series-4gb-memory-500gb-hard-drive-jet-black/8790174.p?id=1219370472837&skuId=8790174

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *