“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Nikon loại Coolpix quay phim 1080p HD trong Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2014


$129.99 + Free Shipping: Nikon – Coolpix L620 18.1-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26425 SKU: 1593204)
http://www.bestbuy.com/site/nikon-coolpix-l620-18-1-megapixel-digital-camera-black/1593204.p?id=1219057058976&skuId=1593204

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *