“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy Blu-ray hiệu Philips coi phim HD trong Thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2014


$59.99 + FREE SHIPPING: Philips – Smart Wi-Fi Built-In Blu-ray Player (Model: BDP2205/F7 SKU: 7611037)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-smart-wi-fi-built-in-blu-ray-player/4712019.p?id=1219103647854&skuId=4712019

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *