“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fujifilm loại FinePix S4830 16 M quay phim 720p HD trong Thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2014


$119.99 + Free Shipping + Tax: Fujifilm – FinePix S4830 16.0-Megapixel Digital Camera Bundle – Black (Model: S4830 BUNDLE SKU: 5252008)

http://www.bestbuy.com/site/fujifilm-finepix-s4830-16-0-megapixel-digital-camera-bundle-black/5252008.p?id=1219115991938&skuId=5252008
———————- old sales price ———————————-
“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fujifilm loại FinePix S4830 16 M quay phim 720p HD trong Thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2014

$119.99 + Free Shipping + Tax: FFujifilm – FinePix S4830 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: S4830 BUNDLE SKU: 5252008)

http://www.bestbuy.com/site/fujifilm-finepix-s4530-14-0-megapixel-digital-camera-black/1875068.p?id=1219066385026&skuId=1875068

—————————————— old sale price ———————————————

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Fujifilm loại FinePix S4530 Bundle package quay phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 31 tháng 12 năm 2013

$119.99 + Free Shipping + Tax: Fujifilm – FinePix S4530 14.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: S4530 CAMERA BUNDLE BLACK SKU: 1875068 )

http://www.bestbuy.com/site/fujifilm-finepix-s4530-14-0-megapixel-digital-camera-black/1875068.p?id=1219066385026&skuId=1875068&cmp=RMX&ky=2osewwzdCrbzQ1GSkGq8l2Pqc8Sa8YrUW#tab=specifications

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *